produzione audio

Articoli nella categoria audiobhajans

Sai Natha Bhagavan

Sai Natha Bhagavan

Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sathyam Shivam Sundaram Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sai Natha BhagavanBuddham Sharanam Gacchami Dharman Sharanam Gacchami Shangam Sharanam Gacchami Sathya Saisha Sharanam Gacchami ©2006

Gopala Gopala Nacho Gopala

Gopala Gopala Nacho Gopala

Gopala Gopala Nacho Gopala Gopala Gopala Nacho Gopala Nacho Gopala Nacho Nacho Sai Nandalala Rumajhuma Rumajhuma Nacho Gopala Nacho Nacho Sai Nandalala ©2006  

Manasa Bhajare

Manasa Bhajare

Manasa Bhajare Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Aruna Shivom Omkaram Baba Omkaram Baba Omkaram Baba Om Namo Baba Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam Guru Maharaj Guru Jai Jai Sai Natha Sadguru Jai […]

Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Om Namo Namo Namah Shivaya Om Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Om Namo Namo Namah Shivaya Brahma Vishnu Surachitaya Om Namo Namo Namah Shivaya Uma Ganesha Sharavana Sevita Om Namo Namo Namah Shivaya […]

Govinda Radhe

Govinda Radhe

Govinda Radhe  Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe Venu Vilola Hridaya Gopala Govinda Govinda Gopala Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe Bhakta Vatsala Bhagavata Priya Govinda Govinda Gopala Radhe ©2006

Hari Hari Vittala

Hari Hari Vittala

Hari Hari Vittala Hari Hari Vittala Jai Vittala Bolo Bolo Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Jai Vittala Krishna Vittala Krishna Vittala Krishna Vittala Jai Jai Vittala ©2006

Bolo Bolo Sab Mil Bolo

Bolo Bolo Sab Mil Bolo

Bolo Bolo Sab Mil Bolo Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya Jutajata Men Ganga Dhari Trishula Dhary Damaru Bajave Dama Dama Dama Dama Damaru Baja Gunja Utha Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Hari Om Namah Shivaya […]

Murali Krishna

Murali Krishna

Murali Krishna Murali Krishna Mukunda Krishna Mohana Krishna Krishna Krishna Gopi Krishna Gopala Krishna Govardhana Dhara Krishna Krishna Radha Krishna Bala Krishna Rasa Vilola Krishna Krishna Shirdi Krishna Parthi Krishna Shri Sathya Sai Krishna Krishna ©2006

Sri Ganesha

Sri Ganesha

Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Pahi Mam Jaja Ganesha Jaja Ganesha Jaja Ganesha Raksa Mam Sri Ganesha Pahi Mam Jaja Ganesha Raksa Mam Jaja Ganesha Jaja Ganesha Jaja Ganesha Raksa Mam ©2006

Sala d’ascolto

Share