produzione audio

Sai Natha Bhagavan

Sai Natha Bhagavan
Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sathyam Shivam Sundaram Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan Sai Natha BhagavanBuddham Sharanam Gacchami Dharman Sharanam Gacchami Shangam Sharanam Gacchami Sathya Saisha Sharanam Gacchami [...]

Gopala Gopala Nacho Gopala

Gopala Gopala Nacho Gopala
Gopala Gopala Nacho Gopala Gopala Gopala Nacho Gopala Nacho Gopala Nacho Nacho Sai Nandalala Rumajhuma Rumajhuma Nacho Gopala Nacho Nacho Sai Nandalala ©2006 [...]

Manasa Bhajare

Manasa Bhajare
Manasa Bhajare Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Aruna Shivom Omkaram Baba Omkaram Baba Omkaram Baba Om Namo Baba Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam Guru Maharaj Guru Jai Jai Sai Natha Sadguru Jai [...]

Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Om Namo Namo Namah Shivaya Om Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Om Namo Namo Namah Shivaya Brahma Vishnu Surachitaya Om Namo Namo Namah Shivaya Uma Ganesha Sharavana Sevita Om Namo Namo Namah Shivaya [...]

Govinda Radhe

Govinda Radhe
Govinda Radhe  Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe Venu Vilola Hridaya Gopala Govinda Govinda Gopala Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe Bhakta Vatsala Bhagavata Priya Govinda Govinda Gopala Radhe [...]

Hari Hari Vittala

Hari Hari Vittala
Hari Hari Vittala Hari Hari Vittala Jai Vittala Bolo Bolo Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Vittala Jai Jai Vittala Krishna Vittala Krishna Vittala Krishna Vittala Jai Jai Vittala [...]

Sala d’ascolto

Share