produzione audio

Govinda Radhe

Govinda Radhe 

Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe

Venu Vilola Hridaya Gopala Govinda Govinda Gopala Radhe

Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe

Bhakta Vatsala Bhagavata Priya Govinda Govinda Gopala Radhe

©2006

Sala d’ascolto

Share