Murali Krishna

Murali Krishna Mukunda Krishna Mohana Krishna Krishna Krishna

Gopi Krishna Gopala Krishna Govardhana Dhara Krishna Krishna

Radha Krishna Bala Krishna Rasa Vilola Krishna Krishna

Shirdi Krishna Parthi Krishna Shri Sathya Sai Krishna Krishna

©2006