produzione audio

Sri Ganesha

Sri Ganesha

Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Pahi Mam

Jaja Ganesha Jaja Ganesha Jaja Ganesha Raksa Mam

Sri Ganesha Pahi Mam Jaja Ganesha Raksa Mam

Jaja Ganesha Jaja Ganesha Jaja Ganesha Raksa Mam

©2006

Sala d’ascolto

Share